Vi levererar mättekniska tjänster inom projektering. Med hjälp av kunniga mättekniker och den senaste mätutrustningen erbjuder vi:

  • Utsättning och inmätning
  • Utstakning och lägeskontroll
  • Laserskanning
  • Mängdreglering
  • Sättnings- och kontrollmätningar